دزدیده چون جان می‌روی اندر میان جان من

آآآآآآآآآآآآآآآی!دلم!پروانه!کجایی دوست نازنینم!ایران (تهران) یا واشنگتن دی سی!تولدت مبارک عزیزم….
همینقدر که به یادت بودم و هستم و دعاگو،بد نیست….
کاش یک خبری می گذاشتی از خودت!!!!
من،نیکو،ماری و….هنوز دوستت داریم و منتظر بودنت و نوشتنت و حضور پر رنگت هستیم….
***

گفتم: گل

گفت: بهار

گفتم: با یک گل بهار نمی‌شود

گفت: چه یک گل، چه هزار گل بهار برای آمدن بهانه نمی‌خواهد.چقدر خوب می شد اگر این بهآر نیامده ببینیمت…چقدر حرف برای تو و نیکو و ماری دارم….چقدر خنده…اشک…بوسه…کاش بیایی و ماری بیاید تهران و 4تایی برویم دربند و درکه وتجریش و جاهای خوب با دوستان خوب…
1:
بیا که سخت منتظریم…

دیدگاهی بنویسید